HUIPPUOSAAJIEN VALINTA

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUS

 

NHA PERSONAL TRAINER -KOULUTUSTEN AJANKOHDAT

Ryhmä Aloitusajankohta Kohderyhmä Varaustilanne
ELOKUU 1 1.8.2018 Alalle suuntautuvat Täynnä
ELOKUU 2 1.8.2018 Alalla toimivat Täynnä
SYYSKUU 1 1.9.2018 Alalle suuntautuvat Täynnä
SYYSKUU 2 1.9.2018 Alalla toimivat Täynnä
LOKAKUU 1 1.10.2018 Alalle suuntautuvat Täynnä
LOKAKUU 2 1.10.2018 Alalla toimivat Täynnä

Koulutuksen hinta on 2 995 €, sisältäen alv:n 24 %. Voit maksaa koulutuksen joko kerralla tai joustavasti erissä.

Pahoittelemme! NHA Personal Trainer -koulutuksen syksyn ryhmien workshop-ajankohdat ovat täyttyneet. Voit varmistaa paikkasi vuoden 2019 workshop-ryhmiin sekä aloittaa koulutuksen teoriaopinnot noin vuorokauden kuluessa tekemällä koulutuksen ennakkovarauksen. Voit myös jättää meille viestin, niin olemme sinuun yhteydessä.

RYHMÄ: ELOKUU 1

Aloituspvm: 1.8.2018

Kohderyhmä: Alalle suuntautuvat

Varaustilanne: TÄYNNÄ

RYHMÄ: ELOKUU 2

Aloituspvm: 1.8.2018

Kohderyhmä: Alalla toimivat

Varaustilanne: TÄYNNÄ

RYHMÄ: SYYSKUU 1

Aloituspvm: 1.9.2018

Kohderyhmä: Alalle suuntautuvat

Varaustilanne: TÄYNNÄ

RYHMÄ: SYYSKUU 2

Aloituspvm: 1.9.2018

Kohderyhmä: Alalla toimivat

Varaustilanne: TÄYNNÄ

RYHMÄ: LOKAKUU 1

Aloituspvm: 1.10.2018

Kohderyhmä: Alalle suuntautuvat

Varaustilanne: TÄYNNÄ

RYHMÄ: LOKAKUU 2

Aloituspvm: 1.10.2018

Kohderyhmä: Alalla toimivat

Varaustilanne: TÄYNNÄ

Koulutuksen hinta on 2 995 €, sisältäen alv:n 24 %. Voit maksaa koulutuksen joko kerralla tai joustavasti erissä.

Pahoittelemme! NHA Personal Trainer -koulutuksen syksyn ryhmien workshop-ajankohdat ovat täyttyneet. Voit varmistaa paikkasi vuoden 2019 workshop-ryhmiin sekä aloittaa koulutuksen teoriaopinnot noin vuorokauden kuluessa tekemällä koulutuksen ennakkovarauksen. Voit myös jättää meille viestin, niin olemme sinuun yhteydessä.

NHA Personal Trainer -koulutus yhdistää maailman arvostetuimman personal training opinto-ohjelman, suomalaisen yliopisto-osaamisen ja NHA:n omien asiantuntijoiden kokemuksen ylivertaiseksi kokonaisuudeksi. Opiskelija saa kaikki ne perustiedot ja –taidot joita hän tarvitsee menestyäkseen itsenäisenä ammatinharjoittajana tai osana moniammatillista tiimiä terveydenhuollon arvoketjussa.

AJASTA JA PAIKASTA RIIPPUMATONTA OPISKELUA

Koulutuksessa hyödynnetään täysimuotoisesti digitalisaatiota ja sen mahdollistamaa ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista. Koulutukset soveltuvat erityisen hyvin aikuisopiskelijoille sekä suoritettaviksi oman työn ohessa. Opintosisältö vastaa noin 32 viikon opiskelua, joka jakautuu vuoden ajalle. Maksimi opintoaika on 18 kuukautta.

ONBOARDING - OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAISTA SPARRAUSTA

Opintojen alussa opiskelija luo itselleen tavoiteaikataulun, jossa pysymistä seurataan. Opiskelijan käytössä on henkilökohtainen sparraaja ja opinto-ohjaajia, jotka auttavat eteenpäin jos jokin aihe tuntuu hankalalta. Sparraaja on aina myös alan kokenut ammattilainen, jonka kanssa voi myös pohtia erilaisia ammattiin liittyviä asioita ja suunnitella tulevaa uraansa.

KOHDERYHMÄ

Personal training ja liikuntalääketiede oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat yksilöllisiä liikuntaohjelmia ja/tai tukevat käyttäytymisen muutosta kohti terveellisempiä elintapoja.

Opintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan terveys- ja kuntoliikunta-, sekä terveys- ja sosiaalialoilla suunniteltaessa ja ohjattaessa tehokkaita ja turvallisia liikunta- ja elintapamuutoksen ohjelmia, jotka huomioivat asiakkaan yksilöllisen terveydentilan, lähtökohdat ja tavoitteet.

OPINTOJEN TAVOITE

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

Opiskelija omaa riittävät tiedot ja taidot luodakseen toimivia asiakassuhteita ja osaa tukea asiakkaan käyttäytymisen muutosta kohti terveellisempiä elintapoja.

Opiskelija osaa huomioida asiakkaan terveydentilan ja yksilölliset tavoitteet, sekä systemaattisesti ja laadukkaasti suunnitella liikuntaohjelmia, jotka parantavat asiakkaiden ryhtiä, liikkuvuutta, tasapainoa, kehonkoostumusta, tukilihasten toimintoja, hengitys ja verenkiertoelimistön kuntoa, lihaskestävyyttä ja –voimaa.

Opiskelija ymmärtää personal trainerin työnkuvan ja sen rajoitukset, sekä osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä terveydenhuollon arvoketjun kanssa.

OPINTOJEN SISÄLTÖ

 • Elimistön rakenne ja toiminta
 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet
 • Liikunta ja sairaudet
 • Ravitsemus ja liikunta
 • Liikunnan turvallisuus
 • Terveyskunto terveyden edistäjänä
 • Käytännön kinesiologia
 • Liikuntaohjelmaan sitoutumisen periaatteet, motivaatio, käyttäytymisen muutos ja terveyspsykologia
 • Kommunikaatio ja opetustekniikat
 • ACE Integrated Fitness Training® -malli
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Terveys- ja liikuntataustan selvittäminen ja arviointi
 • Funktionaalinen harjoittelu: lähtötilanteen arviointi, asentoa, liikkeenhallintaa, tukilihasten toimintaa, tasapainoa ja liikkuvuutta parantavan liikuntaohjelman suunnittelu ja progressio
 • Vastusharjoittelu, ohjelmointi ja progressio
 • Kestävyysharjoittelu, ohjelmointi ja progressio
 • Kokonaiskuormituksen ja stressin hallinta, palautuminen
 • Personal trainerin työnkuva ja sen rajoitukset, moniammatillinen yhteistyö
 • Myynnin edistäminen ja markkinointi
 • Erityisaiheet: keho ja mieli -harjoittelu, erityisryhmät ja tyypillisimpien tuki- ja liikuntaelimistön häiriöiden huomioiminen

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa, sekä toteuttaa yksilöllisiä, turvallisia ja tehokkaita liikuntainterventioita.

KOULUTUKSEN HINTA

Koulutuksen hinta on 2995€, sisältäen alv:n 24%. Voit maksaa koulutuksen myös joustavasti osissa.

 

OPINTO-OPAS

NHA OPINTO-OPAS 2018 on ladattavissa sähköpostiisi oheisesta linkistä. Saat siitä tarkat tiedot koulutusen sisällöstä, oppimistavoitteista, aikataulusta, kirjallisesta materiaalista, tenteistä ja muusta opintoihin liittyvästä. 

MAAILMAN SUOSITUIN PERSONAL TRAINER -SERTIFIKAATTI

American Council on Exercise (ACE) on maailman suurin, voittoa tavoittelematon terveys- ja kuntoliikuntasektorin koulutusorganisaatio. ACE on sertifioinut maailmanlaajuisesti yli 60 000 ammattilaista yli 67 000 eri sertifikaatilla. ACE on perustettu vuonna 1985 ja sen tavoitteena on parantaa ihmisten elämänlaatua turvallisen ja tehokkaan liikunnan avulla. ACE pyrkii myös suojaamaan markkinoita kyseenalaisilta harjoitusmenetelmiltä, -trendeiltä ja -tuotteilta, tuottamalla riippumatonta, kolmansien osapuolien validoimaa tutkimustietoa, koulutusta ja valistusta.

Edellisellä on kaksi merkittävää seurausta. Yhtäältä ACE:lla on maailman parhaat resurssit tuottaa laadukasta, ajantasaista ja uusiutuvaa koulutusmateriaalia ja koulutuksen tukiresursseja. Toisaalta ACE:n sertifikaatti on tunnettu ympäri maailman ja kokeen läpäisseet ammattilaiset voivat rekisteröityä USREPS:iin (United States Registry of Exercise Professionals®) ja ICREPs:iin (International Confederation of Registers for Exercise Professionals) ja näin työskennellä halutessaan missä päin maailmaa tahansa.

Koska edellisen kanssa ei ole mielekästä yrittää kilpailla, olemme lisensioineet ACE:n personal trainer –koulutuksen Suomeen. Loppukokeen suorittaja voi valita haluako suorittaa kokeen suomeksi vai englanniksi, riippuen siitä tähtääkö kotimaisille vai ulkomaisille työmarkkinoilla.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ACE-perheeseen, maailman suurimpaan liikunnan ammattilaisten tiimiin!

SUOMALAINEN HUIPPUTASON YLIOPISTO-OSAAMINEN

Yhä enemmässä määrin tärkein syy hakeutua personal trainerin asiakkaaksi on oman tervyden edistäminen. Suomalaisesta aikuisväestöstä yli puolet sairastaa tai on vaarassa sairastua yhteen tai useampaan elintapasairauteen. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkkä liikuntaosaaminen ei enää riitä. Pitää ymmärtää syvällisemmin liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä.

NHA Personal trainer -koulutuksen yhteydessä suoritetaan Liikuntalääketieteen perusopinnot (25 op). Opinnot suoritetaan digitaalisessa oppimisympäristössä monimuoto-opetuksena Itä-Suomen yliopiston opintosuunnitelman mukaisesti.

 Opinnot suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan.
 • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittumisen erilaisissa tilanteissa.
 • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa.
 • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.
 • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa.
 • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia.
 • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan.
 • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset. 

Liikuntalääketieteen perusopintojen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea ns. aiempien opintojen kiintiössä Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelmaan, joka muodostuu terveyden edistämisen kandidaattiohjelmasta ja suuntautumisvaihtoehdon mukaisista maisteriopinnoista.

ALAN JOHTAVAT, KOKENEET ASIANTUNTIJAT

Yhä enenevässä määrin asiakkaiden kanssa onnistuminen vaatii enemmän tietoja ja taitoja, kuin on realistista olettaa yhdellä ihmisellä olevan. Siksi nykyaikaisen personal trainerin yksi menestyksen edellytyksistä on laaja ja osaava kumppaniverkosto.

NHA:n oma asiantuntijatiimi koostuu alansa arvostetuimmista ammattilaisista, jotka tekevät uraauurtavaa työtä moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi ja edistämiseksi Suomessa. Opit parhaat käytännöt suoraan niitä työkseen tekeviltä ammattilaisilta. Lisäksi asiantuntijamme ovat jokaisen valmistuneen opiskelijan ensimmäinen resurssiverkosto, jota hyödyntää myös käytännön työssä.

Jokainen opiskelija saa asiantuntijatiimistä henkilökohtaisen sparraajan, jonka kanssa voi pohtia erilaisia ammattiin liittyviä asioita ja suunnitella omaa urapolkuaan. Lisäksi hyödynnämme laajoja verkostojamme auttaaksemme valmistuneita löytämään kykyjään ja mieltymyksiään vastaavia tehtäviä kentältä.

Voit tutustua tiimimme tarkemmin tästä.

Miksi personal training on suuremmassa nosteessa kuin koskaan? Miksi terveyden ja hyvinvoinnin markkinat tulevat moninkertaistumaan lähitulevaisuudessa? Miten ja miksi NHA antaa sinulle parhaat eväät tilanteen hyödyntämiseen? Lataa ilmainen oppaamme ja tutustu alan tulevaisuuteen.

YHDESSÄ, ME TEEMME SEN MAHDOLLISEKSI

NORDIC HEALTH ACADEMY 

 

Koulutamme aikuisopiskelijoita liikunta-alan ja elintapaohjauksen ammattilaisiksi.

YHTEYSTIEDOT

 

Bulevardi 30 B 1

00120 HELSINKI

E: info@nha.fi

P: +358 50 302 0753

Tietosuojaseloste

[index]
[index]